بيشتر
یکشنبه 25 مهر 1400  
1395/12/1 یکشنبه بازدید سرپرست محترم پژوهشگاه از مرکز علمی کاربردی سازمان ملی استاندارد ایران
در تاریخ 27/11/1395 جناب آقای دکتر حسن سرشتی سرپرست محترم پژوهشگاه استاندارد از مرکز علمی کاربردی سازمان ملی استاندارد بازدید نمودند. در این برنامه از فضاهای آموزشی ، کارگاه ، آزمایشگاه و سایت مرکز بازدید به عمل آمد.جناب آقای دکتر سرشتی بر لزوم گسترش فعالیت های مرکز آموزش در راستای سیاست های راهبردی اقتصاد مقاومتی و اهداف سازمان ملی استاندارد تاکید نموده و اجرای تک پودمان ها و تک درس ها را در الویت کاری مرکز آموزش قرار دادند.سرپرست پژوهشگاه درادامه افزود : جذب دانشجویان دوره های ترمی باید در رشته های متعدد و هم جهت با موازین استاندارد باشد.در پایان این بازدید جناب آقای دکتر سرشتی با سرپرست مرکز آموزش جناب آقای دکتر مهدیخانی  و پرسنل مرکز در خصوص امور داخلی و وضعیت پرسنل گفتگو صمیمانه داشتند .


 
آرشیو