بيشتر
یکشنبه 25 مهر 1400  
1395/12/4 چهارشنبه آغاز پیش ثبت نام ورودی بهمن ماه 95 مرکز علمی-کاربردی استاندارد ایران پیش ثبت نام ورودی بهمن ماه 1395 مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان ملی استاندارد ایران  در رشته های ذیل  آغازشد:
کاردانی فنی شیمی صنعتی
کاردانی فنی کنترل کیفیت خودرو
مهندسی فناوری صنایع شیمیایی
مهندسی فناوری آسانسور و بالابر ها
کارشناسی حرفه ای حسابداری -حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی


متقاضیان جهت ثبت نام به واحد آموزش مرکز واقع در کرج - میدان استاندارد - روبروی فنی حرفه ای - کوی شهید شجاعی - بنفشه 1  مراجعه فرمایید.

تلفن تماس :
02632804348
 
آرشیو